Nederlands

De schilderijen

De schilderijen in De Oare Keamer zijn van Jan van Loon. Ze zijn allemaal te koop.

Jan van Loon

Met recht kan Jan van Loon de nestor van de Drentse schilders genoemd worden. Hij is een kunstenaar die zich op verschillende terreinen van de beeldende kunst beweegt. Hij sluit aan bij de Nederlandse figuratieve schilderstraditie, maar is absoluut geen fijnschilder. Landschappen, waaronder veel zeestukken, portretten, figuurstukken en interieurs wisselen elkaar af in zowel olieverf als aquarel. Hij beweegt zich tussen naturalisme en abstractie, maar steeds blijft hij herkenbaar en eenvoudig.
Hij heeft regelmatig solo-exposities, maar is ook te zien met tentoonstellingen van de Nederlandse vereniging van Zeeschilders, het Drentsch Schilders Genootschap, en de Noordelijke aquarellisten. Kijk ook op www.janvanloon.nl

Het boek

Ter ere van zijn 70e verjaardag werd er een prachtig boek gemaakt van de gehele artistieke carriere van Jan van Loon. Het boek kreeg de titel "Jan van Loon, 50 jaar op zoek". Dit boek is voor 39,50 euro te koop in De Oare Keamer.