Nederlands

Historie

Wie in 1900 door Kollum liep kon niet vermoeden dat het dorp ruim 100 jaar later zo sterk in omvang gegroeid zou zijn. Dat er zoveel mensen zouden wonen. En wie er nu door Kollum loopt kan zich nauwelijks voorstellen dat het Kollum van toen zo'n klein dorp moet zijn geweest. Maar: wie nu de kern van het dorp bekijkt, krijgt wel een duidelijk beeld van hoe het er vroeger was. Er is in de loop van laatse eeuw, hetzij door nalatigheid van gemeentebestuurders, hetzij door actief monumentenbeheer, heel wat gedaan waardoor de historische bebouwing en authentieke karakter van Kollum bewaard is gebleven. Waardoor de Voorstraat van Kollum, ook al is het een moderne winkelstraat toch een historisch tintje heeft. De Oare Keamer is een van de panden welke in originele staat behouden is gebleven.